Контакти

За допълнителна информация, моля свържете се с нас...

Българска федерация по спортни танци:

факс +359 2 930 0655

web site: www.bgdsf.com

Местни организатори:

Андрей ТОДОРОВ
Председател на КСТ "Бургас 1975"
моб. +359 88 738 2927
тел./факс +359 56 836 026
e-mail: bourgas75@mail.bg

Организатори

Световна федерация
по спортни танци


Българска федерация
по спортни танци


Община Бургас


Клуб по спортни танци
Бургас 1975